Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang JAR

Volgnummer JAR

JAR

212 Rechterlijke Uitspraken

212 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Arbeidsrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 11-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot vernietiging ontslag op staande voet toegewezen. Ondanks de gebleken schending door werkneemster van een van haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en in weerwil van...
Datum uitspraak: 5-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

CAO 2011-2013 onverminderd van toepassing gebleven op leden van de FNV tot het moment van opzegging per 1 mei 2016. Ook na 1 mei 2016 zijn de arbeidsvoorwaarden bepalingen uit deze CAO...
Datum uitspraak: 17-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vernietiging ontslag op staande voet, loondoorbetaling en billijke vergoeding voor werknemer. Billijke vergoeding,€ 2.500,-, beperkt vanwege ‘invoelbaarheid ontslag op staande voet...
Datum uitspraak: 20-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het beroep van de werkgever op het einde van rechtswege van de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar,...
Datum uitspraak: 31-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak, Wwz. Nadat UWV toestemming voor ontslag op de a-grond heeft geweigerd, oordeelt kantonrechter dat het ontbindingsverzoek op de a-grond afstuit op het ontslagverbod tijdens...
Datum uitspraak: 30-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing ontbindingsverzoek werkgever op c-grond. Werknemer heeft bij regelmaat zijn bedongen arbeid niet kunnen verrichten als gevolg van ziekte of gebreken. Onvoldoende aannemelijk...
Datum uitspraak: 4-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

voorziening in CAO (arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije voortzetting opbouw ouderdomspensioen) is aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening.
Datum uitspraak: 23-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding arbeidsovereenkomst op h-grond (als bedoeld in art. 7:669 lid 3 BW) van werknemer die niets meer van zich laat horen.
Datum uitspraak: 2-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

WWZ opvolgend werkgeverschap; Overgangsrechtelijke problemen. Vergelijk hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4977
Datum uitspraak: 2-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

WWZ Overbruggingsregeling Transitievergoeding voor kleine werkgevers. Uitleg van het tweede lid, onderdeel a, van artikel 24 van de Ontslagregeling . Referentieperiode. Geen marginale...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature