Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang JAR

Volgnummer JAR

JAR

100 Rechterlijke Uitspraken

100 Hoger beroep kort geding uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 24-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gerechtshof: projectclausule musical Sky ongeldig, want past niet in ontslagrecht
Datum uitspraak: 27-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot wedertewerkstelling in kort geding. In hoger beroep geen spoedeisend belang meer omdat functie inmiddels al is komen te vervallen dan wel binnen zeer korte termijn zal...
Datum uitspraak: 29-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Mogen in het kader van een reorganisatie werkzaamheden die voorheen door betaalde werknemers werden verricht, worden verricht door vrijwilligers? Uitleg van artikel 48 onder 3 CAO...
Datum uitspraak: 27-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

CAO-verplichting tot overname van personeel door verwervende partij niet van toepassing bij een tijdelijke niet openbaar aanbestede concessie.
Datum uitspraak: 26-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bekrachtiging van vonnis voorzieningenrechter. Het gerechtshof Amsterdam is van oordeel dat er gelet op de topdrukte op Schiphol tijdens de vakantie-periode een dringende...
Datum uitspraak: 24-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot nakoming artikel 73 cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen in kort geding.
Datum uitspraak: 17-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In hoger beroep vordert FNV in kort geding twee transportondernemingen (geïntimeerden) te gebieden bij buitenlandse charters te bedingen dat de basisarbeidsvoorwaarden van de CAO van...
Datum uitspraak: 22-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

kort geding pensioenontslagbeding; uitleg van begrip ‘pensioengerechtigde leeftijd’: AOW leeftijd of pensioendatum in pensioenreglement; zie ook beschikking van 24 maart 2016 met...
Datum uitspraak: 8-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Uitleg artikel 2 van de CAO voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen. Bijdrage aan Sociaal Fonds (overeenstemming CAO-partijen)
Datum uitspraak: 20-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussen KNVB en scheidsrechters zijn steeds contracten voor bepaalde tijd gesloten. In de CAO is afgeweken van de leden 1 t/m4 van art. 7:668a (oud) Naar het voorlopig oordeel van het hof...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature