Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBMNE:2015:1701
Rechtbank Midden-Nederland, 3843408 UV EXPL 15-60 JES/1267

Inhoudsindicatie:

Artikel 2, derde volzin, van de cao voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen “Gedurende de periode dat tussen partijen nog geen nieuwe overeenkomst is gesloten, blijven de bepalingen van de oude overeenkomst van kracht.” heeft tot gevolg dat de cao doorwerkt zolang er nog geen nieuwe overeenkomst tussen partijen is gesloten. Deze “nawerking” geldt ook voor artikel 47 van de cao en aanverwante artikelen die gaan over het vaststellen van een bijdragepercentage voor het sociaal fonds, nog daargelaten het antwoord op de vraag of deze artikelen hebben te gelden als obligatoire of diagonale bepalingen en of deze al dan niet normatieve werking hebben.

Gedaagde partij is gelet op artikel 2 van het bijdragereglement gehouden medewerking te verlenen aan het overleg met FNV om tot overeenstemming te komen over het bijdragepercentage als bedoeld in artikel 2 van het Bijdragereglement.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug